ออมสิน ต่อเวลาพักชำระหนี้ออกไปอีก 3 เดือน

ออมสิน ช่วยเหลือลูกหนี้ถูกผลกระทบจากโควิด-19 ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ตามความสมัครใจต่ออีก 3 เดือนถึงมีนาคม 2565 ช่วยเหลือลูกหนี้ถูกผลกระทบจากโควิด-19

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ธนาคารขยายเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างผ่อนผันการชำระหนี้ ที่ครบกำหนดผ่อนปรนการชำระหนี้ในเดือนธันวาคม 2564 ต่อไปได้อีก 3 เดือน หรือจนถึงเดือนมีนาคม 2565 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ตามเงื่อนไขสัญญาเดิมได้

ทั้งนี้ ธนาคารได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ตามความสมัครใจ เพื่อช่วยเหลือและลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือน รวมถึงบรรเทาปัญหาสภาพคล่องแก่ลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภทของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 แต่ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การดำเนินชีวิตของประชาชน และความสามารถในการผ่อนชำระหนี้

การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ดังกล่าว ลูกหนี้จะต้องลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ ขอเข้าร่วมมาตรการผ่านช่องทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน หรือติดต่อที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกหนี้ ธนาคารฯจะส่ง SMS พร้อม Link ลงทะเบียน หรือส่งข้อความผ่านแอป MyMo ให้ลูกหนี้กลุ่มเป้าหมาย ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564